Çalışma Alanlarımız

Zihinsel Yetersizlik

Zihinsel Yetersizlik

Zihinsel yetersizliği olan veya olmayan çocukların her birinin öğrenme stili ve öğrenme hızı değişiklik göstermektedir. Zihinsel yetersizliği olan çocuklar akranlarından gelişimsel olarak geri kalmakla beraber, gelişim düzeylerine

Down Sendromu

Down Sendromu

Down Sendromu insanın en küçük yapı taşı olan kromozom sayısındaki bir sorundan kaynaklanır ve insanlarda en sık görülen kromozom farklılığıdır. (Canlı doğumlarda sıklığı 1/ 850’dir, genel itibari ile anne yaşı arttıkça daha sık görülür.)

Özel Öğrenme Güçlüğü

Özel Öğrenme Güçlüğü

Özgül öğrenme güçlüğü tanısını uzman bir ekip (psikolog, çocuk psikiyatrisi ve özel eğitim uzmanı)
koymalıdır.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nun (DEHB)’in oluşumu genel itibari ile psikolojik ve nörobiyolojik faktörler (beyindeki aktivitelerin düzenlenmesinde ve uyaranların taşınmasında yetersizlik), duygularını düzenleyememe,

Dil ve Konuşma Bozuklukları

Dil ve Konuşma Bozuklukları

Çocuğun işitmesine ve konuşmasına engel oluşturan patolojiler araştırılmalıdır. Psikolojik bir engel varlığı sorgulanmalıdır. Daha sonra yaşıyla uyumlu gelişim testi, zeka testi değerlendirmeleri yapılmalıdır. Ayrıca kas ve sinir sistemini etkileyebilecek rahatsızlıklar araştırılmalıdır.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizik tedavi ve rehabilitasyonun amacı çocukların, en temel, fizyolojik ve çevresel kısıtlılıklarını en aza düşürmek, fonksiyonel ve psikolojik bağımsızlıklarını maksimum seviyeye çıkararak yaşam kalitelerini arttırmaktır.

Otizm Spektrum Bozukluğu

Otizm Spektrum Bozukluğu

Otizm Spektrum Bozukluğu yaşamın erken zamanlarında başlayan ve yaşam boyu süren; sosyal ilişkiler, iletişim, davranış ve bilişsel gelişimde gecikmeye sebep olan nörobiyolojik kökenli bir bozukluktur. Beyin gelişimine ait bir bozukluğun neticesi olarak ortaya çıkar.