Özel Öğrenme Güçlüğü

Öncelikle çocuğun görme ve işitme duyuları ile ilgili bir problemi olup olmadığı

değerlendirilmelidir. Bunlar yoksa zihinsel gelişimi ve okul başarısı değerlendirilmelidir. Başarısızlığı,

zihinsel gelişim süreciyle açıklanamıyorsa özgül öğrenme güçlüğü için gerekli özel değerlendirme

yapılmalıdır.Bu özel değerlendirmeler kurumumuzda uzman kadromuz tarafından yapılmaktadır.

Yapılan araştırmalar sonucunda her çocuğun sorununun farklı alanlarda ve farklı derecelerde olabileceği belirlenip öğrenme güçlükleri 4’e ayrılmıştır.


Disleksi – Okuma güçlüğü

Diskalkuli – Matematik güçlüğü

Disgrafi – Yazılı anlatım güçlüğü

Dispraksi – Başka türlü adlandırılamayan öğrenme güçlüğü

Özel Öğrenme Güçlüğü bulunan çocuklar zeka düzeyi, koordinasyon, dikkat, görsel algı , işitsel algı,

dil ve konuşma, organizasyon, oryantasyon, zaman, sosyal duygu durum gibi alanlarda problem

yaşamaktadır.

Özel Öğrenme Güçlüğü